بـــــــــــــی خـــــــــــــــــیال...

 

بگزار بگویند مغرورم

 

اما

 

من دوستت دارم هایم را

 

دیگر خرج کسی که لیاقتش را ندارد نمیکنم

 

 

[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 20:33 ] [ محمد ] [ ]

 

 

 

 

امروز خاطره ات راسوزاندم اما!

 

بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد!

 

اتفاق تازه ای نیست !!

 

دوباره دلتنگت شدم!!

[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 20:29 ] [ محمد ] [ ]

 

روزهای بارونی روخیلی دوست دارم....

 

معلوم نمیشه منتظرتاکسی هستم یا آواره ی خیابون....

 

بخاطرتوهوامال سرماست یادودسیگار.....

 

روی گونه هات اشکه یادونه های بارون...!!!!

[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 20:7 ] [ محمد ] [ ]

 

عکست رانگاه میکنم...

 

اخ که این عکس پیرنمیشود...

 

اما...

 

پیرم میکند...

[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 19:54 ] [ محمد ] [ ]

از آتش روزگار چنان دهنم سوخت

 

که از ترس پس از آن

 

آب یخ را هم فوت میکنم!!!

[ سه شنبه 30 مهر 1392 ] [ 19:50 ] [ محمد ] [ ]